Johtopäätöksiä

Johtopäätöksiä

Ammatillinen koulutus tarjoaa monenlaisia väyliä, joiden avulla opiskelija voi hankkia itselleen kiinnostavan ammatin omien mielenkiinnon kohteiden ja oman elämäntilanteen pohjalta. Esimerkiksi oman elämän rahoittaminen opintojen aikana sekä ammatin työllistymisnäkymät tulevaisuudessa saattavat mietityttää opiskelijaa. Tämän lisäksi osa opintoja suunnittelevista henkilöistä voi olla tilanteessa, joka tuntuu aivan umpikujalta – tilanteessa, jossa he eivät osaa tehdä päätöksiä oman tulevaisuuden ammattinsa suhteen suuntaan eikä toiseen. Tällainen tilanne voi tuntua jopa ahdistavalta.
Erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla niin runsaasti, että toisinaan opiskelija saattaa jopa kokea tietynlaista runsauden pulaa yrittäessään valita itselleen sopivinta opiskelupaikkaa. Tällöin ammatinvalinnanohjaajan puoleen kääntyminen saattaa auttaa. Voi olla hyvä idea keskustella omista ajatuksista ammatinvalintaan liittyen ammattilaisen kanssa. Ammattilainen voi auttaa näkemään tilanteessa aivan uudenlaisia puolia sekä auttaa opintojen aloittamista suunnittelevaa henkilöä löytämään itselleen mieleisensä opiskelupaikan. Voi olla hyvä käydä läpi erilaisia vaihtoehtoja ammattilaisen kanssa – erityisesti, jos tunnet olevasi aivan jumissa ammatinvalintaan liittyvien päätösten suhteen.
Kannattaa kuitenkin myös muistaa, ettei valitun ammatin tarvitse välttämättä olla se lopullinen loppuelämän ammatti, vaan että myös myöhemmin on mahdollista jatkaa opintoja tai vaikka vaihtaa alaa aivan kokonaan. Nykyisin puhutaan paljon elinikäisen oppimisen periaatteesta ja oikeastaan jopa kannustetaan oppimaan koko ajan jotakin uutta. Ei siis kuitenkaan välttämättä ole kovinkaan suuri katastrofi, jos nuorena valittu ammatti alkaakin jossakin vaiheessa kyllästyttää ja jos alan vaihto alkaakin siintää haaveissa.

Joissakin tilanteissa oppisopimuskoulutus voi olla hyvä valinta. Eräs tämän koulutusmuodon parhaista puolista on se, että koulutuksen ajalta maksetaan palkkaa. Tämä saattaa auttaa opintojen aikaisen elämisen kulujen kattamisessa, mikä huolettaa monia opiskelijoita. Toisaalta tavallistenkin opintojen aikana on mahdollista käydä töissä. Se saattaa olla rankkaa, mutta täysin mahdotonta se ei ole. Kannattaakin laskea jo etukäteen ennen opintojen aloittamista, miten oma taloudellinen tilanne kestää opinnot.

Elinikäinen oppiminen on nykyajan trendi ja sen on todettu vaativan onnistuakseen tiettyjä avainominaisuuksia, kuten kykyä huolehtia terveydestä sekä toimintakyvystä. Nykyisin on tärkeää kehittää itseään koko ajan, jotta pysyy mukana alati kehittyvän työelämän ja elämän rattaissa.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus

Miltä sitten ammatillisen koulutuksen tulevaisuus näyttää? Todennäköisesti ammatillinen koulutus sekä sen tutkintorakenteet tulevat entisestäänkin kehittymään. Työelämä kehittyy koko ajan, mikä vaatii myös ammattien kehittymistä. Tämä näkyy ammatillisen koulutuksen tutkinnoissa ja tutkintorakenteissa. Ammatillinen koulutus on kuitenkin tärkeää jatkossakin – tarjoaahan se hyvän väylän sekä oman alan osaajaksi, että jatko-opintoihin. Todennäköisesti tulevaisuudessa syntyy myös aivan uusia aloja, jotka vaativat uudenlaisia koulutusratkaisuja.

Ammatillisen ammatinvalinnanohjauksen tarve kenties nousee entisestään ammatillisen koulutuksen yhä monimuotoistuessa. Yhä erilaiset valintamahdollisuudet voivat saada opiskelijan pään entistä enemmän pyörälle, vaikkakin samaan aikaan ne tarjoavat opiskelijalle myös aikaisempaa enemmän valinnan mahdollisuuksia. Monimuotoistuvassa työelämässä on hyvä, että myös koulutus monimuotoistuu ja että opiskelijoilla on aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia valita opintokokonaisuuksia omien mielenkiinnonkohteidensa ja tarpeidensa mukaan. Nykyisin voidaan jopa puhua opintojen räätälöinnistä ja tämän termin merkitys kenties korostuu entisestään tulevaisuudessa yhä monimuotoisempien vaatimusten edessä. Myös opiskelijat osaavat kenties vaatia aikaisempaa räätälöidympiä koulutuskokonaisuuksia. Tarjonta vastaa kysyntään – ja tämä pätee myös koulutukseen.

Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että yhä suurempi vapaus merkitsee myös yhä suurempaa vastuuta – opiskelijalla on kenties suurempi vapaus kuin koskaan aikaisemmin tehdä valintoja omalla opintopolullaan, mutta samalla hänellä on myös kenties suurempi vastuu omista opinnoistaan kuin koskaan aikaisemmin. Nykyaikaisissa opinnoissa opiskelija on selkeästi aktiivinen toimija eikä enää passiivinen vastaanottaja, joka mekaanisesti ottaa vastaan valmiiksi annetun tiedon!